Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan

 

Målsättnignen är att vi tillsammans skall ha en öppen dialog om verksamheten och att vi tillsammans skall ge barnen en bra start i livet.

 

Jag kommer således att bjuda in till föräldramöten vid behov och om ni så önskar, individuella utvecklingssamtal, detta i kombination med dagliga samtal.

 

Genom denna raka och ärliga kommunikation hoppas jag att vi gemensamt kan ge era barn en trygg och meningsfull vardag, så att ni med glädje i lugn förvissning om att era barn har de bra när de är hos mig, så att vi kan ge dem en meningsfylld vardag och ett lustfyllt lärande.

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved