Hem

Lorellas Trollungar

Ett familjedaghem med närmare 30 års erfarenhet av pedagogisk barnomsorg!

"Lorellas Trollungar, ett familjedaghem, där barnen genom en trivsam och hemtrevlig miljö ges en personlig och underhållande pedagogisk omsorg."

 

Jag heter Lorella Johansson och har efter 28 år som kommunal dagbarnvårdare / dagmamma bestämt mig för att starta pedagogisk verksamhet i privat regi.

 

Jag tar emot barn mellan 1 och 12 år i mitt hem på Sandhem när ni arbetar, är föräldralediga med mindre syskon, studerar eller är arbetssökande

 

Antalet barn varierar beroende på barngruppens sammansättning vad gäller barnens ålder, placeringstid m.m

 

Barnen får variationsrik närproducerad och i möjligaste mån ekologisk mat som lagas från grunden till frukost, lunch, mellanmål samt fruktstund.

 

Antalet måltider styrs av placeringstid och för heltidsplacerare barn erbjuds: frukost, lunch mellanmål samt fruktstund. Vid sena placeringar erbjuds ytterligare ett mellanmål.

 

Verksamheten styrs av läroplanen, allmänna råd för familjedaghem, FN:s barnkonvention samt skolplanen för Trollhättans stad

 

Lokalerna är självklart besiktigade och godkända av Trollhättans stad.

Copyright @ All Rights Reserved